zurück

Antonín Dvořák

Streichquartett Nr. 10
Zypressen für Streichquartett

Aufnahme:
+ Tschechischer Philharmonischer Chor, Prag, 09. - 14. Juni 1985,
* Domovona Studio, Prag, 18. + 19. November 1992, 11. Januar 1993
Verlag: Supraphon

Streichquartett Nr. 10 in Es-Dur "Slawisches", Opus 51 (B.92)
Allegro, ma non troppo
Dumka (Elegia). Andante con moto
Romanza. Andante con moto
Finale. Allegro assai
Ensemble: Panocha Quartett:
1. Violine: Jí
ří Panocha
2. Violine: Pavel Zejfart
Viola: Miroslav Sehnoutka
Cello: Jaruslav Kulhan

Zypressen für Streichquartett, B.152
I.
Já vím, že v sladké naději (Moderato)
II.
V tak mnohém srdci mrtvo jest (Allegro, ma non troppo)
III.
V té sladké moci očí tvých (Andante con moto)
IV.
Ó, naší lásce nekvete to vytoužené štěstí (Poco adagio)
V.
Zde hledím na tvůj drahý list (Andante)
VI.
Ó, zlatá růže spanilá (Andante moderato)
VII.
Kol domu se teď potácím (Andante con moto)
VIII. Zde v lese u potoka (Lento)
IX. Ó, duše drahá, jedinká (Moderato)
X. Tam stojí stará skála (Andante maestoso)
XI. Nad krajem vévodí lehký spánek (Allegro scherzando)
XII.
Ty se ptáš, proč moje zpěvy (Allegro animato)
Ensemble: Panocha Quartett:
1. Violine: Jí
ří Panocha
2. Violine: Pavel Zejfart
Viola: Miroslav Sehnoutka
Cello: Jaruslav Kulhan

zurück