zurück

Leoš Janáček

Das schlaue Füchslein

Aufnahme:
Dvořák-Ha
lle, Haus der Künste, Prag,
18. Dezember 1979 - 26. Juni 1980
Verlag: Supraphon

Príhody Lišky Bystroušky (Das schlaue Füchslein) - Oper in drei Akten 1924
Libretto Leoš Janáček, nach einer Novelle von Rudolf Tĕsnohlídek

1. Akt
Orchestereinführu
ng
1. Szene: Dostaneme bóřku
2. Szene
Orchestrální mezihra
To čučíš, Lapáku?
Bystrouščin dívčí zjev
Mělas dělat podlivá mně!

2. Akt
3. Szene: Orchestereinführung - Ach!
4. Szene
Proměna. Ano, ve Stráni bude daleko lépe!
Domů? Pro ten šňupec tvého spaní?
5. Szene
Buďto mám těžiště pohyblivé
Pomni, abys byl dobrým mužem
6. Szene
Proměna - Letní měsíčná noc v lese. Bóžinku, ten je hezké!
Kradla jsem!
Zlatohřbítek, lišák
Kdybyste věděli, co já viděla

3. Akt
7. Szene
Orchestereinführung - Déž sem vandroval
Běží liška k Táboru
Kolik jsme už měli dětí?
Nůšu dole
8. Szene
Proměna - U Pásků v zahradě - A kde otec Pásek?
To už ne!
9. Szene: Neříkal jsem to?
Der Förster (Bass): Richard Novák
Seine Frau (Sopran): Helena Buldrová
Der Schulmeister / Die Mücke (Tenor): Miroslav Frydlewicz
Der Pastor / Der Dachs (Bass)
: Karel Průša
Harašta, der Landstreicher (Bariton): Jaroslav Souček
Pásek, der Gastwirt (Bass)): Karel Hanus
Frau Pásková, seine Frau (Sopran): Drahomíra Tikalová
Bystrouška, das schlaue Füchslein (Sopran): Magdaléna Hajóssyová
Specht (Alt): Marie Mrázová
Der Fuchs (Sopran)
: Gabriela Beňačková-Cápová
Die kleine Füchsin (Sopran): Milena Chromková
Frantík
: Jiřina Marková
Pepík, der Junge (Sopran): Jarmila Svobodá-Žilková
Lapák, der Hund (Alt): Ivana Mixová
Der Haushahn / Der Eichelhäher (Sopran): Libuše Domanínská
Chocholka, die Henne (Sopran): Bo
žena Effenberková
Eine junge Füchsin: Marie Koucká
Die Grille: Riena Pillichová
Stimmen der Grashüpferkinder (Sopran): Gabriel Kr
čková
Der Frosch: Marie Koucká
Chor: Tschechischer Philharmonischer Chor, Kühn Kinderchor
Orchester: Tschechisches Philharmonisches Orchester
Dirigent: Václav Neumann

zurück