zurück

Stanisław Moniuszko

Halka

Aufnahme:
Warschau, Teatr Wielki, 14. Oktober 1986
Verlag: cpo

Halka - Oper in vier Akten 1848
Libretto von Włodzimierz Wolski

Ouverture

1. Akt
Polonaise
Terzett
Recitativ und Lied des Janusz
Lied der Halka und Duett
Chor und Air des Stolnik
Mazurka

2. Akt
Vorspiel
Recitativ und Arie der Halka
Duett Halka/Jontek - Arie des Jontek
Finale - Duett - Finale

3. Akt
Vorspiel
Chor
Goralentänze
Chor
Finale

4. Akt
Vorspiel - Rezitativ und Arie des Jontek
Sextett mit Chor
Duett Kalka/Jontek
Gebet in der Kirche
Recitativ und Kavantine der Halka
Finale
Halka: Barbara Zagórzanka
Jontek
: W
iesław Ochman
Stolnik
: Jerzy Ostapiuk
Zofia
: Ryszarda Racewicz
Janusz
: Andrzej Hiolski
Dziemba (Majordomus des Stolnik)
: Marek Woiciechowski
Dudarz
: Robert Młynarski
Diener des Stolnik
: Piotr Czajkowski, Kazimierz Dłuha, Andrzej Zagdanski
Wieśniak
: Bogdan Paprocki
4 Goralen
: Barbara Sułkowska, Anita Pietrewicz, Jerzy Kosnjanik, Jaosław Kłos
Chor
: Chor des Teatr Wielki
Violoncello (Solo)
: Jerzy Węsławski
Orchester: Orchester des Teatr Wielki
Dirigent: Robert Satanowski

 

zurück